De Rekenacademie

Rekenproblemen en ‘dyscalculie’ krijgen vandaag in de literatuur meer aandacht dan ooit. Ondanks dat wetenschappelijk onderzoek nog niet duidelijk aangetoond heeft wat dyscalculie precies is, zegt men dat dit ernstige rekenprobleem zeer moeilijk, of helemaal niet te behandelen valt. Over het behandelen van dit leerprobleem tast men blijkbaar nog steeds in het diepe duister.

Niets is echter minder waar.

De gespecialiseerde leerkrachten die succesvol dyscalculiekinderen behandelen, worden hierover te weinig gehoord en hun succesvolle verhalen worden te weinig uitgeschreven. Dyscalculie bij kinderen kan behandeld worden als men maar vroeg genoeg de problemen bij het kind benoemt, een zeer snelle diagnose stelt en vooral zeer snel behandelt. Dat is wat wij in De Rekenacademie doen.

In De Rekenacademie zijn wij erg gelukkig met de snelle en goede rekenresultaten die ik behaal bij de kinderen die zich aanbieden.

Ik gebruik hiervoor:

 • aparte en gespecialiseerde ortho-didactische rekentechnieken,
 • zeer gespecialiseerde en door-me-zelf-ontworpen rekenmaterialen,
 • zorgvuldig uitgedachte behandelprocedures.

De REKENACADEMIE, wat doen wij … ?

In De Rekenacademie kunnen kinderen, hun ouders en hun leerkrachten – op een professionele wijze – ‘leren’ hoe ze succesvol kunnen omgaan met de rekenproblemen van hun kind.

In De Rekenacademie wil ik:

 • Kinderen met ernstige rekenproblemen en kinderen met dyscalculie op een deskundige wijze behandelen en hun achterstand ten opzichte van klasgenootjes zo snel mogelijk wegwerken.
 • Leerkrachten en therapeuten opleiden en trainen in het succesvol begeleiden van kinderen met dyscalculie en/of ernstige rekenstoornissen.
 • Leerkrachten en therapeuten rekenmaterialen aanbieden die ze nodig hebben voor de behandeling van dyscalculie.

Iets belangrijks om over na te denken

‘Rekenstoornissen laten zich goed behartigen en behandelen, als je er maar op tijd aan kan beginnen. De hardnekkigheid komt vanzelf, voor wie uitstelt. De hardnekkigheid is het gevolg van onze verkeerde instelling, niet van een stoornis. Laat daarom geen tijdbom ontploffen, de schade is dan te groot’.

Uit: ‘Ideeënboek dyscalculie’ van Ludo Cuyvers

Wie ben ik

Mijn naam is Ludo Kenens en ik ben Remedial Teacher. Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Ook heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van de denkvaardigheden die kinderen nodig hebben om tot succesvol rekenen te komen.

Ik heb voor De Rekenacademie een uitgebreide waaier van rekenmaterialen ontworpen die mijn rekenbehandelingen zeer succesvol maken. Mijn rekenmaterialen motiveren kinderen opnieuw en ondersteunen het denkgedrag van de kinderen waar nodig. Mijn rekenmaterialen worden ook gebruikt door ouders als rekenhulp op school niet meer mogelijk is.

Binnen het onderwijs heb ik in verschillende leeftijdsgroepen en verschillende soorten onderwijs gewerkt.

 • Buitengewoon secundair onderwijs type 1 en 3: 9 jaar beroepservaring als coördinator in het ASV-domein.
 • Buitengewoon lager onderwijs type 1 en 8: 11 jaar beroepservaring als remedial teacher.
 • Buitengewoon lager onderwijs type 1 en 8: 13 jaar beroepservaring als directeur.

Onze Visie

Vandaag wordt van kinderen verwacht dat zij goed en foutloos kunnen rekenen. Niet ieder kind kan dit. Kinderen krijgen soms rekenproblemen door een foute rekenmethode, een foute aanpak, een verminderd taalgebruik, een verminderd cognitief functioneren, enz.

In De Rekenacademie benader ik de rekenproblemen vanuit een sterke cognitieve invalshoek. Hoe abstracter het rekenen, hoe cognitiever het kind met rekenen bezig moet zijn. Ik werk zeer veel met zorgvuldig ontworpen en geteste visuele informatie op rekenkaarten voor de kinderen. Het CSA-model werkt niet bij kinderen met dyscalculie. Werken met concreet en schematisch M.A.B-materiaal, zoals in de klas – en daar is dat nodig – doe ik niet meer in de therapiesessies, of toch zo weinig mogelijk. Het stimileren van de cognitieve vaardigheden vind ik veel belangrijker.

Ik geloof heel sterk dat mijn rekentherapie pas succesvol kan zijn als:

 • ik weet hoe het kind met rekenproblemen nadenkt tijdens het rekenen.
 • ik weet hoe het kind zijn rekenproblemen doorheen de moeilijke schooljaren gecompenseerd heeft met fout rekengedrag.
 • ik weet hoe ik de rekenmaterialen die ik voor het kind ga gebruiken, kan aanpassen aan datgene wat het kind echt nodig heeft.
 • de juf of de meester op school ook gelooft dat het kind dat ik behandel kan veranderen in zijn rekenprobleem, hoe groot dat rekenprobleem ook mag zijn.
 • ook mama en papa overtuigd zijn van het nut van de therapie in De Rekenacademie.

Heeft u nog vragen of wil u geholpen worden?