Die begint bij jezelf … Wat moet je doen ? Alert zijn en vooral vroeg melden

Leerkrachten zijn opgeleid – of ze hebben dit van nature in zich – om kinderen met problemen voortdurend nog extra kansen en leertijd te geven, als het aanvankelijk (in het eerste leerjaar) moeilijk gaat met rekenen.

Voor het succesvol aanpakken van het rekenprobleem is deze visie nefast.

Rekenproblemen moeten vroeg gemeld en onmiddellijk aangepakt worden. De beslissing tot hulpbieding moet zo vlug mogelijk genomen worden. Het jaaroverzicht hieronder met handige tips, helpt je om tijdig de rekenproblemen van je kind in het eerste leerjaar (groep 3) vast te stellen en te signaleren.

Wat moeten ze kennen en hoe vlot moet dit al gaan?

De splitsingen tot 10, de plussommen tot 10, de minsommen tot 10.

Het gaat niet zoals verwacht. Wat doe je?

 • Je meldt dit probleem aan de school.
 • Je vraagt op school om rekenhulp voor je kind.
 • Je zegt dat je kind op de vingers telt of gewoon doortelt.
 • Als je kind geen hulp op school kan krijgen, zoek je buitenschoolse hulp. Je contacteert De Rekenacademie.
 • Blijf waakzaam en volg de rekenvorderingen van je kind goed op.

Wat moeten ze kennen en hoe vlot moet dit al gaan?

De splitsingen, de plus- en de minsommen tot 10 moeten nu supersnel en zonder fout gaan. Het tellen op de vingers en het door- of terugtellen moet nu volledig gestopt zijn.

Het gaat niet zoals verwacht. Wat doe je?

Je neemt opnieuw contact op met De Rekenacademie. Hulp MOET NU OPSTARTEN. Blijf waakzaam en volg de rekenvorderingen van je kind goed op.

Wat moeten ze kennen en hoe vlot moet dit al gaan?

De plus- en minsommen tot 20 (zonder brug, zonder lenen) moeten snel en zonder fout opgelost worden.

Het gaat niet zoals verwacht. Wat doe je?

Je neemt onmiddellijk contact op met De Rekenacademie. Hulp MOET NU OPSTARTEN.

Blijf waakzaam en volg de rekenvorderingen van je kind goed op.

Wat moeten ze kennen en hoe vlot moet dit al gaan?

Al de plus- en minsommen tot 20 (ook die met de brug) moeten snel en zonder fout opgelost worden

Het gaat niet zoals verwacht. Wat doe je?

Je neem onmiddellijk contact op met De Rekenacademie. Als de rekenhulp nu niet opstart, zal je kind een blijvende rekenachterstand oplopen. Je blijft waakzaam en je volgt de rekenvorderingen van je kind op.

Behandeling in De Rekenacademie

Rekenproblemen zijn meestal hardnekkige leerproblemen, zeker als er sprake is van dycalculie of als je kind veel te laat toekomt in De Rekenacademie.

Het kost veel tijd en inzet van jezelf, je kind en mezelf om goede resultaten te bereiken.

Duur van een behandeling:

 • Gemiddeld een half jaar, afhankelijk van de ernst van het rekenprobleem en de intensiteit van het oefenen in de therapie en thuis.
 • Wekelijkse 1 tot 2 uren, gespreid over minimaal twee beurten.
 • Altijd individueel om voldoende aandacht te kunnen schenken aan het specifieke rekenprobleem van jouw unieke kind.

Aanmelding:

Ouders kunnen per email (kenlu@telenet.be) of telefonisch contact opnemen met De Rekenacademie: +32 (0)474/59 05 94 

Eerste telefonisch contact:

Hier wil ik meer te weten komen over de rekenproblemen van je kind en over de verwachtingen die je als ouders hebt t.a.v. de behandeling. Na dit contact beslis ik of het kind wordt toegelaten in De Rekenacademie .

Eerste gesprek:

 • Dan volgt er een intakegesprek in De Rekenacademie, waar je zoveel mogelijk informatie van de school en het CLB mee naar toe brengt.
 • Na dit gesprek stel ik een handelingsplan op waarvan je een exemplaar ontvangt.

Pakketten van 4 behandelingen:

Behandelingen worden aangeboden in pakketten van 4 sessies. Na elk pakket bespreek ik met jou kort de vorderingen van je kind en wordt het handelingsplan – indien nodig – bijgesteld.

Kostprijs van de behandeling:

 • Een behandelingssessie van minder dan 30 minuten kost 20 €.
 • Een behandelingssessie van 30 minuten tot 1 uur kost 30 €.
 • Elk bijkomend half uur boven het uur kost 15 € per half uur.

Locatie en tijdstip:

Behandelingen vinden plaats op het adres van De Rekenacademie. Deze behandelingen kunnen gebeuren tijdens of na de schooltijd.

Vakanties:

Wij houden ons aan de vakantieregeling van het basisonderwijs. Op verzoek van de ouders behandel ik ook tijdens de vakantieperiodes. In de zomervakantie kunnen ook afspraken voor behandeling gemaakt worden.

Contact met de school:

Contact en samenwerking met de school van het kind is in het belang van alle betrokkenen. Alleen op vraag van en met toestemming van de ouders vindt er contact plaats tusen de school en mezelf. Op al de contactmomenten zijn de ouders uitgenodigd en aanwezig. Voor een gesprek op locatie worden de kosten in rekening gebracht.

Je kind zelf behandelen

Voor heel wat ouders zijn naschoolse rekenbehandelingen voor hun kind moeilijk te organiseren. De Rekenacademie laat deze ouders niet in de kou staan. Ik bied ouders de kans om zelf hun kind te behandelen, onder strikte begeleiding en na een rekenonderzoek van het kind door mezelf. Deze behandelingen organiseer ik alleen voor ouders van kinderen van het eerste en tweede leerjaar (groep 3 en groep 4).

Durf jij je kind zelf rekenles te geven? En wat doet ik voor jou?

Vaststellen van de beginsituatie.

In De Rekenacademie onderzoek ik uitgebreid de rekenmogelijkheden van uw kind, niet alleen voor rekenen, maar ik onderzoek ook de denkvaardigheden van uw kind in functie van de rekenproblemen die het heeft. De resultaten van dit onderzoek en de conclusies voor een verdere behandeling van uw kind, bespreek ik uitgebreid met jullie tijdens een persoonlijk contact. Ik stel vervolgens ook het behandelingstraject voor dat jullie samen met je kind gaan doorlopen.

Behandelingsplan.

Om je behandelingstraject te kunnen sturen, ontwerp ik voor elk kind een behandelingsplan. In dit plan omschrijf ik de stappen die je moet volgen tijdens de behandeling. In dit plan leg ik ook uit welke materialen je moet gebruiken en hoe je deze materialen moet gebruiken. 

Oudercoaching.

Als je van start gaat met de behandeling van je kind dan word je verder door mij begeleid vanuit De Rekenacademie. Dit gebeurt voornamelijk via mail. Je moet minstens één keer per maand met mij een intervisiecontact hebben. Tijdens dat contact evalueer ik je behandeling en wordt het behandelingsplan – indien nodig – bijgestuurd.

Materialen.

De rekenmaterialen die je nodig hebt voor de behandeling worden door jou gehuurd in De Rekenacademie. Indien je dit wenst, kan je deze materialen ook aankopen. Ik lever de rekenmaterialen ook digitaal aan voor op een tablet. Ik vraag je dan een vast huurgeld per maand voor het tablet en het rekenprogramma en een waarborgsom vooraf.

Heeft u nog vragen of wil u geholpen worden?