Ons Rekencongres 2018

Uit de contacten die ik heb met cursisten tijdens onze opleidingen, blijkt dat er een grote nood bestaat aan nascholing en coaching van zorgcoördinatoren en leerkrachten binnen scholen en scholengemeenchappen. Wij willen positief inspelen op deze behoefte en onze studiedagen en congressen organiseren op locatie. Volgend schooljaar organiseren wij dat op 15 november 2018 ons derde rekencongres in Waregem

Voor al uw vragen betreffende dit congres en onze coachingstrajecten kunt u steeds bij mij terecht via ons contactformulier of een persoonlijk contact.

Bekijk de studiedagen en congressen

Onze congressen en workshops

Met grote fierheid nodigt De Rekenacademie u uit op haar derde rekencongres in Waregem. Wij bieden u een congres aan met sprekers die een laatste stand van zaken geven over dyscalculie en rekenstoornissen. De volgende sprekers zullen dit congres verzorgen en ons programma ziet er als volgt uit:

Programma van de dag:

8.45u Onthaal.

9.15u Verwelkoming door Ludo KENENS, voorzitter van De Rekenacademie.

9.30u Spreker 1: Openingsreferaat door Marisca MILIKOWSKI, ‘De gelukkige rekenklas’.

12.00u Spreker 2: Kris VERANNEMAN (van de Stedelijke Basisschool ‘De Brug’ te Roeselare, ‘Een mooi rekenzorg-project in de rekenklas’.

13.30u Spreker 3: Ludo CUYVERS, ‘Dyscalculie – célèbre inconnu?’

14.45u Spreker 4: Tineke VERDOES, ‘Denken in beelden’.

15.45u Afronding van de dag.

Onze gastsprekers even voorstellen ….

Marisca Milikowski, auteur van de succesvolle boeken ‘De gelukkige rekenklas‘ en Dyscalculie en rekenproblemen‘.

Marisca Milikowski is als psycholoog verbonden aan ‘De Rekencentrale’, een instituut voor rekenen en dyscalculie. Zij is docent bij de RINO in Amsterdam, en schrijft geregeld een column in Balans Magazine. Samen met Tom Braams deed zij de redactie van de eerder bij Uitgeverij Boom verschenen bundel ‘De gelukkige rekenklas’.

Kris Veranneman,

Kris is onderwijzer, zorgleerkracht en verbonden aan de Stedelijke Basisschool ‘De Brug’ in Roeselare. Hij heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met rekenproblemen, zowel op individueel als klasniveau. Hij stelt kort voor hoe hij kinderen opnieuw succesvol leert rekenen met de rekenmaterialen van De Rekenacademie.

Ludo Cuyvers,

Ludo Cuyvers is sinds 1991 voorzitter van het Centrum voor Leerstoornissen in Neerpelt, en begeleidt er kinderen met specifieke ontwikkelingsstoornissen (spraak- en taalstoornissen; D3-problematiek. Eén en ander over zijn ideeën kan je nalezen in ‘Ideeënboek Dyscalculie’ en ‘Therapie bij dyscalculie’, uitgegeven bij Garant.

Tineke Verdoes, auteur van ‘Denken in beelden‘.

Tineke Verdoes is moeder, leerkracht, remedial teacher, kindercoach, dyslectisch en/of beelddenker en schrijfster van het boek ‘Denken in beelden’.

 

U kunt zich nu reeds inschrijven voor dit rekencongres via deze webpagina.

Congresgegevens

 • Congresthema: ‘Back tot basics’
 • Datum: 15 november 2018
 • Plaats: CC De Schakel in Waregem
 • Kostprijs voor het congres: 160 euro (inclusief papers, broodmaaltijd en BTW). U schrijft zich in met het inschrijvingsformulier op deze webpagina (vul duidelijk uw naam, voornaam en emailadres in). Tegelijk schrijft u het inschrijvingsbedrag over op rekeningnummer: BE79 0017 7360 9533 (BNP Fortis), BIC-code: GEBABEBB, van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg met vermelding van uw naam en voornaam. Uw inschrijving is pas definitief na de betaling van het inschrijvingsgeld. Indien u met meerdere collega’s inschrijft, vermeldt dan al de namen van de deelnemers. Na betaling van het inschrijvingsgeld krijgt u het toegangsbewijs van ons doorgemaild.
 • Ons BTW-nummer is: BE 0898.622.648
 • Voor de vroege inschrijvers: indien u zicht inschrijft voor 1 juni 2018 betaalt u 145 euro.

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word rekenkampioen’. Optellen, aftrekken, splitsen, stipoefeningen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. Het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word rekenkampioen’. Optellen, aftrekken, splitsen, stipoefeningen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. Het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word rekenkampioen’. Optellen, aftrekken, splitsen, stipoefeningen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. Het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word rekenkampioen’. Optellen, aftrekken, splitsen, stipoefeningen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word brugkampioen’. Optellen en aftrekken tot 20 met en zonder brugoefeningen. Splitsen in functie van de brugoefeningen alsook rekenen met stippen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.
Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word brugkampioen’. Optellen en aftrekken tot 20 met en zonder brugoefeningen. Splitsen in functie van de brugoefeningen alsook rekenen met stippen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word brugkampioen’. Optellen en aftrekken tot 20 met en zonder brugoefeningen. Splitsen in functie van de brugoefeningen alsook rekenen met stippen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Ik word brugkampioen’. Optellen en aftrekken tot 20 met en zonder brugoefeningen. Splitsen in functie van de brugoefeningen alsook rekenen met stippen, aanvullen tot 10, logisch redeneren, geheugentraining, breed denken, … alles in functie van de rekenfouten die kinderen kunnen maken.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Rekenrek 100’. Met dit programma help je kinderen die het moeilijk hebben met het hoofdrekenen tot 100. Dit programma is zeer uitgebreid en is zodanig opgebouwd zodat je in je begeleiding bijna niet meer moet teruggrijpen naar het voorgaande rekenen dat niet in orde is. Wij hebben het programma zodanig ontworpen dat het klassikaal goed inzetbaar is.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Rekenrek 100’. Met dit programma help je kinderen die het moeilijk hebben met het hoofdrekenen tot 100. Dit programma is zeer uitgebreid en is zodanig opgebouwd zodat je in je begeleiding bijna niet meer moet teruggrijpen naar het voorgaande rekenen dat niet in orde is. Wij hebben het programma zodanig ontworpen dat het klassikaal goed inzetbaar is.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Rekenrek 100’. Met dit programma help je kinderen die het moeilijk hebben met het hoofdrekenen tot 100. Dit programma is zeer uitgebreid en is zodanig opgebouwd zodat je in je begeleiding bijna niet meer moet teruggrijpen naar het voorgaande rekenen dat niet in orde is. Wij hebben het programma zodanig ontworpen dat het klassikaal goed inzetbaar is.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Workshop in De Rekenacademie – Koningin Astridplein 46 bus 5, 3970 Leopoldsburg.

Het leren gebruiken van het pakket ‘Rekenrek 100’. Met dit programma help je kinderen die het moeilijk hebben met het hoofdrekenen tot 100. Dit programma is zeer uitgebreid en is zodanig opgebouwd zodat je in je begeleiding bijna niet meer moet teruggrijpen naar het voorgaande rekenen dat niet in orde is. Wij hebben het programma zodanig ontworpen dat het klassikaal goed inzetbaar is.

Wij geven de opleiding in kleine groepjes van leerkrachten (maximaal 5 cursisten). U kunt alleen deelnemen via voorinschrijving (via mail of deze website). Schrijf tijdig in. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.

Duur van de opleiding: 3u per nascholingsthema. alleen tijdens de voormiddag (van 10.00u tot 13.00u).

Locatie: alleen in De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 in 3970 Leopoldsburg.

Kostprijs van de opleiding: 240 euro, inclusief computerprogramma en BTW. het computerprogramma dat u ontvangt is het programma dat gebruikt wordt tijdens de workshop waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij voorzien koffie en frisdrank

Wij organiseren op 29 november een extra studiedag voor onze trouwe cursisten. Met deze studiedag willen wij een eerdere belofte invullen en tegemoet komen aan de vragen van enkele cursisten. Tijdens onze studiedagen moeten wij vaak een antwoord geven op volgende vragen:

 • ‘Ik gebruik ‘Ik word rekenkampioen’ zeer intensief in de klas, maar ik blijf onvoldoende tijd vinden om het programma te oefenen met een aantal andere rekenprobleem-kinderen in de klas …
 • ‘De programma’s zijn zeer uitgebreid. Ik zou graag compactere programma’s hebben, die sneller te bedienen zijn …
 • ‘Ik zou graag een nieuw programma samenstellen met onderdelen van al de andere programma’s die De Rekenacademie ontworpen heeft …
 • ‘Ik zou graag mijn goede rekenaars willen laten helpen bij de ondersteuning van de zwakke rekenaars …
 • ‘Ik wil de zorgleerkracht van de school, onze taakleerkracht, de begeleider van het ondersteuningsnetwerk of … laten helpen bij de begeleiding van de kinderen …
 • ‘Kunnen de kinderen thuis ook gericht oefenen? …
 • ‘Kan ik de rekenprogramma’s ook gebruiken, om een duidelijke diagnose te stellen? …

Dit alles kan. Op 29 november leer ik je hoe je zelf een nieuw rekenprogramma op maat kunt maken voor elk kind in uw klas dat het moeilijk heeft met het hoofdrekenen tot 100. Hiervoor leer ik je onze rekenprogramma’s op een andere manier gebruiken. Voorwaarde voor deze studiedag is dat je 1 of meerdere programma’s van De Rekenacademie reeds aangekocht en geïnstalleerd hebt op een laptop die u dan meebrengt naar de leslocatie. Ook is een minimum aan powerpointkennis vereis …

Kostprijs: 80 euro, inclusief BTW. Wij voorzien koffie en frisdrank tijdens deze opleidingsdag.