Coaching

Uit de contacten die ik heb met cursisten tijdens onze opleidingen, blijkt dat er een grote nood bestaat aan coaching van zorgcoördinatoren binnen scholengemeenchappen. Wij willen positief inspelen op deze behoefte en onze opleidingen organiseren op locatie. De enige voorwaarde die wij stellen is dat de groep cursisten uit minimaal 12/13 cursisten bestaat. De cursusen die wij dan aanbieden worden volledig op maat en in overleg met de organiserende scholen gemaakt.

De begeleidingsprojecten die wij reeds afgewerkt hebben, leren ons dat het zorgbeleid voor rekenen tussen scholen binnen de scholengemeenschap dan beter op elkaar afgestemd wordt.

Voor al uw vragen betreffende deze coaching kunt u steeds bij mij terecht via ons contactformulier of een persoonlijk contact.

Bekijk de workshops

Workshops

Download hier je inschrijvingsformulier

Onze Workshops

In Groningen, op 14/12/2017

‘De Oosterpoort & de Stadsschouwburg’
Trompsingel 27
9724 DA Groningen

Rekenstoornissen behandelen vraagt snel handelen en snel beslissen. Correcte beslissingen nemen kan pas als je een degelijke en duidelijke diagnose stelt. Efficiënt beslissen betekent ook alternatieve beslissingen nemen buiten de klassieke rekenmethodes. Als het kind niet leert van jouw lesgeven, dan moet je gaan lesgeven zoals het kind leert. Dit nieuwe lesgeven stelt heel wat eisen aan je doelgerichtheid en aan je creativiteit. Er is altijd wel een manier om een kind met rekenproblemen aan het correct rekenen te krijgen. Doelgericht en creatief handelen is dus de boodschap en wordt de uitdaging voor het succesvol aanpakken van rekenstoornissen.

In deze workshop leer ik de cursisten om een goede rekendiagnose te stellen bij kinderen die uitvallen. Ik leer de cursisten om de juiste conclusies te trekken uit hun rekenonderzoek en deze vaststellingen om te zetten in succesvolle actie. Ik leer cursisten ook om hypothetisch na te denken over de rekenproblemen van de kinderen. Ik leer de cursisten hoe zij creatief en doelgericht remediërende strategieën kunnen ontwerpen en hoe zij hun eigen handelen hierin kunnen opvolgen en bijsturen. Deze workshop is een aanrader voor iedereen die doelgericht kinderen met rekenproblemen wil helpen.

Toegangsprijs:

 • 215 euro voor deze workshop, inclusief reader, lunch, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.).

Docent:

 • Ludo Kenens, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

Ik wil jullie deze workshop van harte aanbevelen.

Verder wil ik jullie nog veel plezier toewensen en graag zie ik je terug op één van onze volgende activiteiten.

In Groningen, op 28/11/2017

‘De Oosterpoort & de Stadsschouwburg’
Trompsingel 27
9724 DA Groningen

Dyscalculie en dyslexie hebben inderdaad raakvlakken, vooral op het cognitieve vlak. Dat uit zich voornamelijk in automatiseringsproblemen voor lezen en hoofdrekenen (sommen en tafels), koppelingsproblemen (letterkennis) en visuo-ruimtelijke problemen. Al zeer lang merkte ik dat er overeenkomsten waren tussen beide leerstoornisprofielen. Deze gelijkenissen werden echt duidelijk als ik kinderen behandelde voor het automatiseren van de rekensommen tot 20. Niet alleen ik merkte dit op, maar ook de klasleerkrachten en collega’s . Wij merkten soms spectaculaire vorderingen voor technisch lezen (+3 AVI-leesniveau’s ) terwijl ik in therapie alleen de rekensommen tot 20 automatiseerde. Ook de schrijfresultaten van de kinderen verbeterden significant. Ik concludeerde toen al vlug voor mezelf voor mezelf dat het correct technisch kunnen lezen van woorden wat van doen had met het vlug kunnen oplossen van rekensommen. Ik was nieuwsgierig naar deze link en wist al vlug dat ik deze gelijkenis tussen beide leerstoornissen zou vinden als ik de geautomatiseerde leestaak en de geautomatiseerde hoofdrekentaak gelijktijdig zou analyseren en bestuderen. Deze zoektocht naar antwoorden is zeer hypothetisch geworden en heeft geleid tot een aanpak die voor beide leerstoornissen zeer succesvol is geworden. Deze aanpak licht ik de cursisten verder toe tijdens deze workshop.

Toegangsprijs:

 • 215 euro voor deze workshop, inclusief reader, lunch, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.).

Docent:

 • Ludo Kenens, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenmoeilijkheden, dyslexie en dyscalculie.

Ik wil jullie deze workshop van harte aanbevelen.

Verder wil ik jullie nog veel leesplezier toewensen en graag zie ik je terug op één van onze volgende activiteiten.

In Utrecht op 01/02/2018

‘Utrechts Centrum voor Kunsten (UCK)’
Domplein 4
Utrecht

‘Hoofdrekenen tot 10, optellen, aftrekken en splitsen bij hardnekkig tellende kinderen, het snel kunnen oplossen van rekensommen met of zonder brug over 10 tot 20.’

Binnen de groep van kinderen met rekenproblemen tot 10 vallen twee subgroepen sterk op door hun overtuigend groot aantal: de blijvend trage rekenaars en de hardnekkige tellers. Voor deze beide types van kinderen ga ik in dit onderdeel zeer uitgebreid in op de rekenmaterialen die ervoor zorgen dat deze kinderen uiteindelijk toch tot zeer snel hoofdrekenen tot 10 kunnen komen. Vernieuwende rekenstrategieën worden uitgebreid toegelicht en de inzet van denkvaardigheden maximaal benut.

 • Het splitsen van de hoeveelheden tot 10: in de meeste rekenmethodes wordt de splitsing van hoeveelheden tot 10 gezien als een voorbereiding op de plus- en minsommen met brug over 10. In deze workshop behandel ik de splitsing als voorbereiding op de optelling en aftrekking tot 10, en de stipoefeningen tot 10. De splitsing van de hoeveelheden tot 10 wordt ook geoefend in de brugoefeningen tot 20.
 • Het optellen tot 10: het snel kunnen optellen tot 10 blijft voor veel kinderen een groot probleem. Nochtans is het snel kunnen hoofdrekenen essentieel voor verder succes binnen het rekenen en latere beroepenvelden. Ook zal het geautomatiseerd kunnen hoofdrekenen het werkgeheugen van kinderen met rekenproblemen gevoelig ontlasten. In dit deel van de workshop bied ik de cursisten rekenstrategieën en rekenmaterialen aan die – mits de nodige inspanningen van het kind, ouder en therapeut – een garantie bieden tot snel en geautomatiseerd optellen. Ook hier bekijk is samen met de cursisten: de foutenbeelden van de kinderen voor dit rekenonderdeel, de rekenstrategieën die kinderen gebruiken, de behandelingsstrategie die de cursist kan volgen om kinderen snel te leren optellen tot 10, de rekenmaterialen die de cursist kan inzetten.
 • Het aftrekken tot 10: in dit onderdeel van de workshop doe ik precies hetzelfde voor de cursist als in het vorige onderdeel, maar nu voor de aftrekking tot 10.

Kinderen met rekenstoornissen krijgen de plus- en de minbrug meestal niet geautomatiseerd. Te vaal zijn de onderliggende deelrekenvaardigheden of het niet kunnen volgen van stappenplannen de oorzaak van het falen, maar ook een gebrek aan geoefende denkvaardigheden. Soms moeten kinderen stappenplannen toepassen die niet te onthouden zijn en dus nutteloos. In deze workshop bied ik de cursist voldoende reken- en behandelstrategieën (alsook de noodzakelijke rekenmaterialen) aan om een therapie zeer succesvol te laten verlopen. Het accent zal vooral op het oefenen van de onderliggende cognitieve vaardigheden en het automatiseren van de brugsommen liggen.

De informatie die ik de cursisten in deze workshop geef is geen voorwaardelijke informatie voor de andere workshops. Als cursisten de workshop volgen als voorbereiding op de volgende workshops, dan zullen zij het gemakkelijker hebben in deze volgende workshops.

Toegangsprijs:

 • 215 euro voor deze workshop, inclusief reader, lunch, lesmateriaal en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.).


Docent:

 • Ludo Kenens, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

Ik wil jullie deze workshop van harte aanbevelen. Verder wil ik jullie nog veel leesplezier toewensen en graag zie ik je terug op één van onze volgende activiteiten.

In Groningen op 15/02/2018

‘De Oosterpoort & de Stadsschouwburg’
Trompsingel 27
9724 DA Groningen

Rekenproblemen zijn relatief gemakkelijk te remediëren als je de moeilijkheden vroeg genoeg signaleert en diagnostiseert en als je de rekenhulp nog kan starten in groep 3 of groep 4 van de basisschool. Heel wat kinderen hebben deze vroege rekenhulp niet op tijd gehad, de rekenproblemen zijn steeds groter geworden en uiteindelijk – als ze naar het secundair onderwijs gaan – zijn de rekenresultaten zo problematisch dat succes in het voortgezet onderwijs bijna onmogelijk wordt. En toch moet je deze kinderen opnieuw aan het correct rekenen krijgt.

De opdracht voor jou als leerkracht zal zijn om deze kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zonder gebruik te maken van de lagere school-rekenmaterialen. Leerlingen vanaf klasgroepen 6, 7 … en hoger geven immers duidelijk aan dat ze niet meer willen rekenen met dat ‘kinderlijke MAB-materiaal’ en die ’s tomme rekenkaartjes’. Maar wat doe je dan aan dat rekenen en vooral; ‘hoe doe je dat?’

In deze workshop laat ik de cursisten vooral kennismaken met de rekensystemen achter het cijferen en het hoofdrekenen, die kinderen moeten kunnen herkennen en kunnen uitvoeren. Ik laat je kennis maken met het analogierekenen en ik demonstreer de kiesprogramma’s voor rekensommen die wij voor deze oudere kinderen ontworpen hebben en die kinderen met rekenproblemen een krachtig alternatief bieden.

Voor deze workshop is geen voorwaardelijke kennis van de andere workshops nodig. Deze workshop is dus een aanrader als je kinderen nog wil helpen met rekenen na groep 6 en in het secundair onderwijs.

Toegangsprijs:

 • 215 euro voor deze workshop, inclusief reader, lunch, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • van 9.10 tot 16.00u (middagpauze van 45 min).

Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

Ik wil jullie deze workshop van harte aanbevelen.

Verder wil ik jullie nog veel plezier toewensen en graag zie ik je terug op één van onze volgende activiteiten.

in Breda, op 20/11/2017 en 11/12/2017

‘Boven Breda’
Schoolstraat 2
4811 WB Breda

Rekenproblemen en/of het niet-geautomatiseerd bezitten van rekenvaardigheden vinden hun oorzaak in het ontbreken of het onvoldoende getraind zijn van dieperliggende cognitieve vaardigheden/functies.

In deze workshop leer ik de cursisten hoe ze een antwoord kunnen vinden op volgende vragen:

 • Waarom is het bezitten van denkvaardigheden zo belangrijk voor het leren rekenen en het leren in het algemeen?
 • Welke cognitieve vaardigheden zijn bij het kind voldoende/onvoldoende ontwikkeld voor die specifieke rekentaak …? Hoe onderzoek je die? Hoe observeer je die bij kinderen? Welke beslissingen neem je hierover en hoe kom je tot die beslissingen?
 • Hoe kijk je naar het leerproces van kinderen en hoe analyseer je die belangrijke rekenprocessen die elk kind verplicht moet doormaken?
 • Welke denkvaardigheden zijn de oorzaak van de rekenproblemen van kinderen?
 • Welke cognitieve vaardigheden moet je stimuleren in de behandeling van rekenproblemen? En hoe doe je dat? Kan je denkvaardigheden stimuleren tijdens je rekenlessen? Hoe differentieer je deze vaardigheden in een klas waar elk kind een ‘eigen denkprofiel’ heeft?
 • Hoe kunnen cognitieve vaardigheden verantwoordelijk zijn bij je materiaalkeuze voor kinderen die het moeilijk hebben met rekenen?

De informatie die ik de cursisten in deze workshop geef is geen voorwaardelijke kennis voor de andere workshops. Als cursisten de workshop volgen als voorbereiding op de volgende workshops, dan zullen zij het gemakkelijker hebben in deze volgende workshops. Deze workshop is dus een aanrader als voorbereiding op de volgende workshops.

Toegangsprijs:

 • € 430 euro per tweedaagse workshop, inclusief reader, lunch, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis)
 • BIC: GEBABEBB
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

 

Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.)

 

Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

 

Ik wil jullie deze workshop van harte aanbevelen.

Verder wil ik jullie nog veel leesplezier toewensen en graag zie ik je terug op één van onze volgende activiteiten.

in Breda, op 5 februari 2018

‘Boven Breda’
Schoolstraat 2
4811 WB Breda

Rekenproblemen zijn relatief gemakkelijk te remediëren als je de moeilijkheden vroeg genoeg signaleert en diagnostiseert en als je de rekenhulp al kunt starten in groep 3 of groep 4 van de basisschool. Heel wat kinderen hebben deze vroege rekenhulp niet op tijd gehad. De rekenproblemen zijn steeds groter geworden en uiteindelijk – als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan – zijn de rekenresultaten zo problematisch dat succes in het voortgezet onderwijs bijna onmogelijk wordt. En toch moet je deze kinderen opnieuw aan het correct rekenen krijgen.

De opdracht voor jou als leerkracht zal zijn om deze kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zonder gebruik te maken van de lagere school-rekenmaterialen. Leerlingen vanaf klasgroepen 6, 7, … en hoger geven immers duidelijk aan dat ze niet meer willen rekenen met dat ‘kinderlijke MAB-materiaal’ en die ’s tomme rekenkaartjes’. Maar, wat doe je dan voor hen aan dat rekenen en vooral; ‘hoe doe je dat?

In deze workshop laat ik de cursisten vooral kennismaken met de rekensystemen achter het cijferen en het hoofdrekenen, die kinderen moeten herkennen en kunnen gebruiken. Ik laat je kennismaken met het analogierekenen en ik demonstreer de kiesprogramma’s voor rekensommen die wij voor deze kinderen ontworpen hebben en die oudere kinderen met rekenproblemen een krachtig alternatief bieden.

Voor deze workshop is geen voorwaardelijke kennis van de andere workshops nodig. Deze workshop is dus een aanrader als je kinderen nog wil helpen met rekenen na groep 6 en in het voortgezet onderwijs.

Trainingsgegevens:

Toegangsprijs:

 • € 215 euro per workshop, inclusief reader, lunch en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis)
 • BIC: GEBABEBB
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.)

Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen.

In Utrecht op 23/11/2017 en 14/11/2017

‘Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)’
Domplein 4
Utrecht

Rekenproblemen en/of het niet-geautomatiseerd bezitten van rekenvaardigheden vinden hun oorzaak in het ontbreken of het onvoldoende getraind zijn van de dieperliggende cognitieve vaardigheden of functies.

In deze workshop leer ik de cursisten een antwoord vinden op de volgende vragen:

 • Waarom is het bezitten van denkvaardigheden zo belangrijk voor het leren reken en het leren in het algemeen?
 • Welke cognitieve vaardigheden zijn bij het kind voldoende/onvoldoende ontwikkeld voor die specifieke rekentaak …? Hoe onderzoek je die? Hoe observeer je die bij kinderen? Welke beslissingen neem je hierover en hoe doe je dat?
 • Hoe kijk je naar het leerproces van kinderen en hoe analyseer je die belangrijke rekenprocessen die elk kind verplicht moet doormaken?
 • Welke denkvaardigheden zijn de oorzaak van de rekenproblemen van kinderen?
 • Welke cognitieve vaardigheden moet je stimuleren in de behandeling? En hoe doe je dat? Kan je rekenvaardigheden stimuleren tijdens je rekenlessen? Hoe differentieer je deze vaardigheden in een klas waar elk kind een ‘eigen denkprofiel’ heeft?
 • Hoe kunnen cognitieve vaardigheden verantwoordelijk zijn bij je materiaalkeuze voor kinderen die het moeilijk hebben met rekenen?

De informatie die ik de cursisten in deze workshop geef is geen voorwaardelijke kennis voor de andere workshops. Als cursisten deze workshop volgen als voorbereiding op de volgende workshops, dan zullen zij het gemakkelijker hebben in deze volgende workshops. Deze workshop is dus een aanrader als voorbereiding op de volgende workshops.

Trainingsgegevens:

Toegangsprijs:

 • € 430 euro per workshop, inclusief reader, lunch, lesmateriaal en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis)
 • BIC: GEBABEBB
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.)

Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen.