Coaching

Uit de contacten die ik heb met cursisten tijdens onze opleidingen, blijkt dat er een grote nood bestaat aan coaching van zorgcoördinatoren binnen scholengemeenchappen. Wij willen positief inspelen op deze behoefte en onze opleidingen organiseren op locatie. De enige voorwaarde die wij stellen is dat de groep cursisten uit minimaal 12/13 cursisten bestaat. De cursusen die wij dan aanbieden worden volledig op maat en in overleg met de organiserende scholen gemaakt.

De begeleidingsprojecten die wij reeds afgewerkt hebben, leren ons dat het zorgbeleid voor rekenen tussen scholen binnen de scholengemeenschap dan beter op elkaar afgestemd wordt.

Voor al uw vragen betreffende deze coaching kunt u steeds bij mij terecht via ons contactformulier of een persoonlijk contact.

Bekijk de workshops

Workshops

Download hier je inschrijvingsformulier

Onze Workshops

De Rekenacademie organiseert op 15 november 2018 haar derde rekencongres in Vlaanderen. Na de vorige succesvolle edities in Limburg plannen wij dit congres in Waregem. Wij kunnen u de volgende sprekers reeds aankondigen:

Marisca Milikowski, auteur van de succesvolle boeken ‘De gelukkige rekenklas‘ en Dyscalculie en rekenproblemen‘.

Ludo Cuyvers, auteur van ‘Ideeënboek dyscalculie‘ en ‘Therapie bij dyscalculie‘.

Tineke Verdoes, auteur van ‘Denken in beelden‘.

Kris Veranneman, voorstelling van een rekenproject in de stedelijke basisschool Roeselare.

Dit programma is voorlopig en wordt nog uitgebreid. Meer informatie volgt later via de nieuwsbrieven die wij naar de scholen en onze cursisten sturen en via deze website.

U kunt zich nu reeds inschrijven voor dit rekencongres via deze webpagina.

Congresgegevens

Congresthema: ‘Back tot basics’
Datum: 15 november 2018
Plaats: CC De Schakel in Waregem
Kostprijs voor het congres: 155 euro (inclusief papers, broodmaaltijd en BTW). U schrijft zich in met het inschrijvingsformulier op deze webpagina (vul duidelijk uw naam, voornaam en emailadres in). Tegelijk schrijft u het inschrijvingsbedrag over op rekeningnummer: BE79 0017 7360 9533 (BNP Fortis), BIC-code: GEBABEBB, van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg met vermelding van uw naam en voornaam. Uw inschrijving is pas definitief na de betaling van het inschrijvingsgeld. Indien u met meerdere collega’s inschrijft, vermeldt dan al de namen van de deelnemers. Na betaling van het inschrijvingsgeld krijgt u het toegangsbewijs van ons doorgemaild.
Voor de vroege inschrijvers: indien u zicht inschrijft voor 1 juni 2018 betaalt u 145 euro.

In Utrecht op 17/04/2018

‘Utrechts centrum voor de kunsten – UCK’
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Rekenproblemen zijn gemakkelijk te remediëren als je de moeilijkheden vroeg genoeg signaleert en diagnostiseert en als je de rekenhulp nog kan starten in groep 3 of groep 4 van de basisschool. Heel wat kinderen hebben deze vroege rekenhulp niet op tijd gehad, de rekenproblemen zijn steeds groter geworden en uiteindelijk – als ze naar het secundair onderwijs gaan – zijn de rekenresultaten zo problematisch dat succes in het voortgezet onderwijs bijna onmogelijk wordt. En toch moet je deze kinderen opnieuw aan het correct rekenen krijgen. De opdracht voor jou als leerkracht zal zijn om deze kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zonder gebruik te maken van de lagere-school-rekenmaterialen. Leerlingen vanaf klasgroep 6, 7 … en hoger, geven immers duidelijk aan dat ze niet meer willen rekenen met dat ‘kinderlijke MAB-materiaal’ en die ‘stomme rekenkaartjes’. Maar wat doe je dan aan dat rekenen en vooral: ‘hoe doe je dat?’

In deze workshop laat ik de cursisten vooral kennismaken met de rekensystemen achter het cijferen en het hoofdrekenen, die kinderen moeten kunnen herkennen en kunnen uitvoeren. Ik laat je kennis maken met het analogie-rekenen en ik demonstreer de kiesprogramma’s voor rekensommen die wij voor oudere kinderen ontworpen hebben en die kinderen met rekenproblemen een krachtig alternatief bieden.

Voor deze workshop is geen voorwaardelijke kennis van de andere workshops nodig. Deze workshop is dus een aanrader als je kinderen nog wil helpen met rekenen na groep 6 en in het secundair onderwijs. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprogramma tot 100 – ‘Rekenkampioen tot 100’ – aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord, … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt.

Toegangsprijs:

 • 240 euro voor deze workshop, inclusief reader, het computerprogramma ‘Rekenkampioen tot 100’, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • van 9.10 tot 16.00u (middagpauze van 45 min).


Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

In Waregem, op 20/04/2018

‘De Schakel’
Schakelstraat 8
8790 Waregem

Het niet kunnen brug-rekenen over 10 blijft voor kinderen met dyscalculie de rekenmoeilijkheid die het succesvol rekenen in de weg staat. En dat hoeft niet zo te zijn. In De Rekenacademie leren wij de kinderen opnieuw succesvol brug-rekenen. Voorheen werden deze kinderen vrij snel doorverwezen naar de zorgcoördinator, de naschoolse rekenhulp of het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet verloopt deze doorverwijzing moeilijker en krijgen kinderen de gespecialiseerde rekenhulp te laat. Van de klasleerkracht wordt verwacht dat hij/zij deze rekenhulp in de les zelf geeft. Dat is niet vanzelfsprekend en ik begrijp de klasleerkracht heel goed als hij/zij zegt dat het geven van deze extra rekenhulp niet gemakkelijk is. De rekenjuffen geven herhaaldelijk aan dat ze hiervoor te weinig tijd en ondersteunende middelen hebben. Met De Rekenacademie proberen wij op deze verzuchtingen een antwoord te geven. Wij hebben in De Rekenacademie gespecialiseerde rekenmaterialen ontwikkeld – zowel op rekenkaarten als in computerprogramma’s – die de rekenleerkrachten kunnen helpen in de klas. Met onze rekenaanpak kunnen wij de rekenjuf tips en hulpmiddelen aanreiken die zij zelf in de klas kan gebruiken en die voor de kinderen onmiddellijke rekenresultaten opleveren. Hij of zij kan met onze programma’s kinderen zelfstandig leren rekenen, klassikale oplossingen voorstellen op het digitale bord, oplossingen aanreiken in de rekenhoek van de klas, kinderen vlotter laten rekenen door co-teaching door de sterkere klasgenootjes, enz. Deze uitgebreide waaier van mogelijkheden willen wij u aanbieden en demonstreren tijdens deze workshop. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprogramma tot 20 – ‘Ik word brugkampioen’ – aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1 gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord, … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt.

Volgende rekenonderdelen komen aan bod:

 • Splitsen bij het snel rekenen tot 20: ik toon je hoe je de splitsingen die nodig zijn om te kunnen brug-rekenen, expliciet kunt oefenen.
 • De plus-brug over 10: kinderen met dyscalculie krijgen de plus-brug meestal niet geautomatiseerd. Te vaak zijn de onderliggende deelrekenvaardigheden of het niet kunnen volgen van stappenplannen de oorzaak van het falen. Soms moeten kinderen stappenplannen toepassen die niet de hunne en dus niet te onthouden zijn en zodoende nutteloos blijken. In deze workshop bied ik de cursist voldoende reken- en behandelstrategieën (alsook de noodzakelijke rekenmaterialen) aan om een therapie zeer succesvol te laten verlopen. Het accent zal vooral liggen op het oefenen van de onderliggende cognitieve vaardigheden en het automatiseren van de brugsommen.
 • De min-brug over 10: in dit deel van de workshop doe ik precies hetzelfde voor de cursist als in de vorige module, maar nu voor de min-brug over 10.

Toegangsprijs:

 • 240 euro, inclusief reader, ons computerprogramma ‘Ik word brugkampioen’, de lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min).

Docent:

 • Ludo Kenens, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenmoeilijkheden, dyslexie en dyscalculie.

 

In Waregem op 03/05/2018

‘CC De Schakel’
Schakelstraat 8
8790 Waregem

Rekenproblemen zijn relatief gemakkelijk te remediëren als je de moeilijkheden vroeg genoeg signaleert en diagnostiseert en als je de rekenhulp nog kan starten in de leerjaren 1 en 2 van de basisschool. Heel wat kinderen hebben deze vroege rekenhulp niet op tijd gehad, de rekenproblemen zijn steeds groter geworden en uiteindelijk – als ze naar het secundair onderwijs gaan – zijn de rekenresultaten zo problematisch dat succes in het voortgezet onderwijs bijna onmogelijk wordt. En toch moet je deze kinderen opnieuw aan het correct rekenen krijgt.

De opdracht voor jou als leerkracht zal zijn om deze kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zonder gebruik te maken van de lagere school-rekenmaterialen. Leerlingen vanaf klasgroepen 4, 5, 6 … en hoger geven immers duidelijk aan dat ze niet meer willen rekenen met dat ‘kinderlijke MAB-materiaal’ en die ‘stomme rekenkaartjes’. Maar wat doe je dan aan dat rekenen en vooral; ‘hoe doe je dat?’

In deze workshop laat ik de cursisten vooral kennismaken met de rekensystemen achter het cijferen en het hoofdrekenen, die kinderen moeten kunnen herkennen en kunnen uitvoeren. Ik laat je kennis maken met het analogierekenen en ik demonstreer de kiesprogramma’s voor rekensommen die wij voor deze oudere kinderen ontworpen hebben en die kinderen met rekenproblemen een krachtig alternatief bieden.

Voor deze workshop is geen voorwaardelijke kennis van de andere workshops nodig. Deze workshop is dus een aanrader als je kinderen nog wil helpen met rekenen na het derde leerjaar en in het secundair onderwijs. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprgramma tot 100 – ‘Rekenkampioen tot 100’ aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1 gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord, … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt. 

Toegangsprijs:

 • 240 euro voor deze workshop, inclusief reader, het computerprogramma ‘Rekenkampioen tot 100’, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • van 9.10 tot 16.00u (middagpauze van 45 min).


Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.