Coaching

Uit de contacten die ik heb met cursisten tijdens onze opleidingen, blijkt dat er een grote nood bestaat aan coaching van zorgcoördinatoren binnen scholengemeenchappen. Wij willen positief inspelen op deze behoefte en onze opleidingen organiseren op locatie. De enige voorwaarde die wij stellen is dat de groep cursisten uit minimaal 12/13 cursisten bestaat. De cursusen die wij dan aanbieden worden volledig op maat en in overleg met de organiserende scholen gemaakt.

De begeleidingsprojecten die wij reeds afgewerkt hebben, leren ons dat het zorgbeleid voor rekenen tussen scholen binnen de scholengemeenschap dan beter op elkaar afgestemd wordt.

Voor al uw vragen betreffende deze coaching kunt u steeds bij mij terecht via ons contactformulier of een persoonlijk contact.

Bekijk de workshops

Workshops

Download hier je inschrijvingsformulier

Onze Workshops

In Utrecht op 01/02/2018

‘Utrechts Centrum voor Kunsten (UCK)’
Domplein 4
Utrecht

‘Hoofdrekenen tot 10, optellen, aftrekken en splitsen bij hardnekkig tellende kinderen, het snel kunnen oplossen van rekensommen met of zonder brug over 10 tot 20.’

Binnen de groep van kinderen met rekenproblemen vallen twee subgroepen sterk op door hun overtuigend groot aantal: de blijvend trage rekenaars en de hardnekkige tellers. Voor deze beide types van kinderen ga ik in dit onderdeel zeer uitgebreid in op de achtergronden in dit falende vroege rekenen, de oorzaken die aan de grondslag liggen van de rekenproblemen bij kinderen, de foutenbeelden die zij maken, de rekenmaterialen die ervoor zorgen dat ze uiteindelijk toch tot zeer snel hoofdrekenen tot 20 kunnen komen, en de flankerende maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat kinderen zonder veel individuele begeleiding maar met minimale aanpassingen toch succesvol leren rekenen. Vernieuwende rekenstrategieën worden uitgebreid toegelicht en de inzet van denkvaardigheden maximaal benut. Deze cursus is een studiedag die wij al jaar en dag in Vlaanderen en sinds kort in Nederland verzorgen. Deze cursus is een verkorte cursus en een onderdeel in onze opleiding tot rekencoach. Deze cursus is eerder theoretisch, maar wordt toch geïllustreerd met veel concrete rekensituaties. Wij bieden deze cursus uitgebreider aan in twee aparte studiedagen (rekenen tot 10 in Utrecht op 22 maart 2018 en rekenen tot 20 in Utrecht op 29 maart 2018) Tijdens deze aparte studiedagen leren wij de cursisten als bonus, omgaan met de rekenprogramma’s die wij specifiek voor elk domein ontworpen hebben. Cursisten krijgen onze programma’s ook gratis meegeleverd tijdens deze aparte opleidingsdagen. Dat is NIET zo voor deze cursus. Wie hebben tijdens deze cursusdag aandacht voor de volgende rekenonderdelen:

 • Het splitsen van de hoeveelheden tot 10. De splitsing van de hoeveelheden tot 10 wordt geoefend in de brugoefening tot 20.
 • Het optellen tot 10. Het snel kunnen optellen tot 10 blijft voor veel kinderen een groot probleem. Nochtans is het snel kunnen hoofdrekenen essentieel voor verder succes binnen het rekenen en latere beroepenvelden. Ook zal het geautomatiseerd kunnen hoofdrekenen het werkgeheugen van kinderen met rekenproblemen gevoelig ontlasten. In dit deel van de workshop bied ik de cursisten rekenstrategieën en rekenmaterialen aan die – mits de nodige inspanningen van het kind, ouder en therapeut – een garantie bieden tot snel en geautomatiseerd optellen. Ook hier bekijk is samen met de cursisten: de foutenbeelden van de kinderen voor dit rekenonderdeel, de rekenstrategieën die kinderen gebruiken, de behandelingsstrategie die de cursist kan volgen om kinderen snel te leren optellen tot 10, de rekenmaterialen die de cursist kan inzetten.
 • Het aftrekken tot 10. In dit onderdeel van de workshop doe ik precies hetzelfde voor de cursist als in het vorige onderdeel, maar nu voor de aftrekking tot 10.
 • Optellen en aftrekken met brug over 10. Kinderen met rekenstoornissen krijgen de plus- en de minbrug meestal niet geautomatiseerd. Soms moeten kinderen stappenplannen toepassen die niet te onthouden zijn en dus nutteloos. In deze workshop bied ik de cursist voldoende reken- en behandelstrategieën (alsook de noodzakelijke rekenmaterialen) aan om een therapie zeer succesvol te laten verlopen. Het accent zal vooral op het oefenen van de onderliggende reken- en denkvaardigheden en het automatiseren van de brugsommen liggen.

De informatie die ik de cursisten in deze workshop geef is geen voorwaardelijke informatie voor de andere workshops. Als cursisten de workshop volgen als voorbereiding op de volgende workshops, dan zullen zij het gemakkelijker hebben in deze volgende workshops.

Toegangsprijs:

 • 215 euro voor deze workshop, inclusief reader, lunch, lesmateriaal en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.).


Docent:

 • Ludo Kenens, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

Ik wil jullie deze workshop van harte aanbevelen. Verder wil ik jullie nog veel leesplezier toewensen en graag zie ik je terug op één van onze volgende activiteiten.

in Breda, op 5 februari 2018

‘Boven Breda’
Schoolstraat 2
4811 WB Breda

Rekenproblemen zijn relatief gemakkelijk te remediëren als je de moeilijkheden vroeg genoeg signaleert en diagnostiseert en als je de rekenhulp al kunt starten in groep 3 of groep 4 van de basisschool. Heel wat kinderen hebben deze vroege rekenhulp niet op tijd gehad. De rekenproblemen zijn steeds groter geworden en uiteindelijk – als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan – zijn de rekenresultaten zo problematisch dat succes in het voortgezet onderwijs bijna onmogelijk wordt. En toch moet je deze kinderen opnieuw aan het correct rekenen krijgen.

De opdracht voor jou als leerkracht zal zijn om deze kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zonder gebruik te maken van de lagere school-rekenmaterialen. Leerlingen vanaf klasgroepen 6, 7, … en hoger geven immers duidelijk aan dat ze niet meer willen rekenen met dat ‘kinderlijke MAB-materiaal’ en die ’s tomme rekenkaartjes’. Maar, wat doe je dan voor hen aan dat rekenen en vooral; ‘hoe doe je dat?

In deze workshop laat ik de cursisten vooral kennismaken met de rekensystemen achter het cijferen en het hoofdrekenen, die kinderen moeten herkennen en kunnen gebruiken. Ik laat je kennismaken met het analogierekenen en ik demonstreer de kiesprogramma’s voor rekensommen die wij voor deze kinderen ontworpen hebben en die oudere kinderen met rekenproblemen een krachtig alternatief bieden.

Voor deze workshop is geen voorwaardelijke kennis van de andere workshops nodig. Deze workshop is dus een aanrader als je kinderen nog wil helpen met rekenen na groep 6 en in het voortgezet onderwijs.

Trainingsgegevens:

Toegangsprijs:

 • € 215 euro per workshop, inclusief reader, lunch en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis)
 • BIC: GEBABEBB
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.)

Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen.

In Waregem, op 01/03/2018

‘CC De Schakel’
Schakelstraat 8
8790 Waregem

Binnen de groep van kinderen met rekenproblemen tot 10 vallen twee subgroepen sterk op door hun overtuigend groot aantal: de blijvend trage rekenaars en de hardnekkige tellers. Voorheen werden deze kinderen vrij snel doorverwezen naar de zorgcoördinator, de naschoolse rekenhulp of het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet wordt deze doorverwijzing moeilijker en krijgen kinderen te laat de gespecialiseerde rekenhulp. Van de klasleerkracht wordt verwacht dat hij deze hulp zelf in de rekenles geeft. Dat is niet vanzelfsprekend en ik begrijp de klasleerkracht heel goed als hij zegt dat het geven van deze extra rekenhulp niet gemakkelijk is. De rekenjuffen geven herhaaldelijk aan dat ze hiervoor te weinig tijd en ondersteunende middelen hebben. Met De Rekenacademie proberen wij op deze verzuchtingen een antwoord te geven. Wij hebben in De Rekenacademie gespecialiseerde rekenmaterialen ontwikkeld – zowel op rekenkaarten als in computerprogramma’s – die de rekenleerkrachten kunnen helpen in de klas. Met onze rekenaanpak kunnen wij de rekenjuf zeer veel tips en hulpmaterialen aanreiken die zij zelf in de klas kan gebruiken en die voor de kinderen onmiddellijke rekenresultaten opleveren. Hij of zij kan met onze programma’s kinderen zelfstandig laten rekenen, klassikale oplossingen voorstellen op het digitale bord, oplossingen aanreiken in de rekenhoek van de klas, kinderen vlotter laten rekenen door co-teaching door de sterkere klasgenootjes, enz. Deze uitgebreide waaier van mogelijkheden willen wij u aanreiken en demonstreren tijdens deze workshop. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprogramma tot 10 – ‘Ik word rekenkampioen’ – aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1 gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord, … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt.

Volgende rekenonderdelen komen aan bod:

 • Het splitsen tot 10. In de meeste rekenmethodes wordt de splitsing van hoeveelheden tot 10 gezien als een voorbereiding op de plus- en minsommen met brug over 10. In deze workshop behandel ik de splitsing als voorbereiding op de optelling en aftrekking tot 10 en de puntoefeningen tot 10. De splitsing van de hoeveelheden tot 10 wordt ook geoefend in de brugoefeningen tot 20.
 • Het optellen tot 10. Het snel (geautomatiseerd) kunnen optellen tot 10 blijft voor veel kinderen een groot probleem. Nochtans is snel kunnen hoofdrekenen essentieel voor verder succes binnen het rekenen en latere beroepenvelden. Ook zal het geautomatiseerd kunnen hoofdrekenen het werkgeheugen van kinderen met rekenproblemen, gevoelig ontlasten. In dit deel van de workshop bied ik de cursisten rekenstrategieën en rekenmaterialen aan die (mits de nodige inspanningen van het kind, ouder en therapeut) een garantie bieden tot snel en geautomatiseerd optellen. Ook hier bekijk ik samen met de cursisten: de foutenbeelden van de kinderen voor dit rekenonderdeel, de rekenstrategieën – al dan niet goede, foute of gecompenseerde – die kinderen gebruiken, de behandelstrategie die de cursist kan volgen om kinderen sneller te leren optellen tot 10 en de rekenmaterialen die de cursist kan inzetten.
 • Het aftrekken tot 10. In dit onderdeel van de workshop doe ik precies hetzelfde voor de cursist als in het vorige onderdeel, maar nu voor de aftrekking tot 10. De cursisten kunnen in deze workshop de rekenmaterialen uitproberen die De Rekenacademie voor het aanleren van deze rekenvaardigheden ontwikkeld heeft.

Toegangsprijs:

 • 240 euro, inclusief reader, computerprogramma ‘Ik word rekenkampioen’, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.).


Docent:

 • Ludo Kenens, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

 

in Utrecht, op 22 maart 2018

‘Utrechts Centrum voor de Kunsten – UCK’
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Binnen de groep van kinderen met rekenproblemen tot 10 vallen twee subgroepen sterk op door hun overtuigend groot aantal: de blijvend trage rekenaars en de hardnekkige tellers. Voorheen werden deze kinderen vrij snel doorverwezen naar de rekencoach, de naschoolse rekenhulp of het speciaal onderwijs. Sinds enkele jaren wordt deze doorverwijzing moeilijker en krijgen kinderen te laat de gespecialiseerde rekenhulp. Van de klasleerkracht wordt verwacht dat hij deze hulp zelf in de rekenles geeft. Dat is niet vanzelfsprekend en ik begrijp de klasleerkracht heel goed als hij/zij zegt dat het geven van deze extra rekenhulp niet gemakkelijk is. De rekenjuffen geven herhaaldelijk aan dat ze hiervoor te weinig tijd en ondersteunende middelen hebben. Met De Rekenacademie proberen wij op deze verzuchtingen een antwoord te geven. Wij hebben in De Rekenacademie gespecialiseerde rekenmaterialen ontwikkeld – zowel op rekenkaarten als in computerprogramma’s – die de rekenleerkrachten kunnen helpen in de klas. Met onze rekenaanpak kunnen wij de rekenjuf zeer veel tips en hulpmaterialen aanreiken die zij zelf in de klas kan gebruiken en die voor de kinderen onmiddellijke leerresultaten opleveren. Hij of zij kan met onze programma’s kinderen zelfstandig laten rekenen, klassikale oplossingen voorstellen op het digitale bord, oplossingen aanreiken in de rekenhoek van de klas, kinderen vlotter laten rekenen door co-teaching door sterkere klasgenootjes, enz. Deze uitgebreide waaier van mogelijkheden willen wij u aanreiken en demonstreren tijdens deze workshop. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprogramma tot 10 – ‘Ik word rekenkampioen’ – aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1 gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord. Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt.

Volgende rekenonderdelen komen aan bod:

 • Het splitsen tot 10. In de meeste rekenmethodes wordt de splitsing van hoeveelheden tot 10 gezien als een voorbereiding op de plus- en minsommen met brug over 10. In deze workshop behandel ik de splitsing als voorbereiding op de optelling en de aftrekking tot 10 en de puntsommen tot 10. De splitsing van de hoeveelheden tot 10 wordt ook geoefend in de brugoefening tot 20.
 • Het optellen tot 10. Het snel geautomatiseerd kunnen optellen tot 10 blijft voor veel kinderen een groot probleem. Nochtans is snel kunnen hoofdrekenen essentieel voor het verder succes binnen het rekenen en latere beroepenvelden. Ook zal het geautomatiseerd kunnen hoofdrekenen het werkgeheugen van kinderen met rekenproblemen, gevoelig ontlasten. In dit deel van de workshop bied ik de cursisten rekenstrategieën en rekenmaterialen aan die (mits de nodige inspanningen van het kind, ouder en therapeut) een garantie bieden tot snel en geautomatiseerd optellen. Ook hier bekijk ik samen met de cursisten: de foutenbeelden van de kinderen voor dit rekenonderdeel, de rekenstrategieën – al dan niet goede, foute of gecompenseerde – die kinderen gebruiken, de behandelstrategie die de cursist kan volgen om kinderen sneller te leren optellen tot 10 en de rekenmaterialen die de cursist kan inzetten.
 • Het aftrekken tot 10. In dit onderdeel van de workshop doe ik precies hetzelfde voor de cursist als in het vorige onderdeel, maar nu voor de aftrekking tot 10. De cursisten kunnen in deze workshop de rekenmaterialen uitproberen die De Rekenacademie voor het aanleren van deze rekenvaardigheden ontwikkeld heeft.

Toegangsprijs:

 • € 240 euro inclusief reader, computerprogramma ‘Ik word rekenkampioen’, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis)
 • BIC: GEBABEBB
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

 

Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.)

 

Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

 

In Utrecht op 29/03/2018

‘Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)’
Domplein 4
Utrecht

Het niet kunnen brug-rekenen over 10 blijft voor kinderen met dyscalculie de rekenmoeilijkheid die het succesvol rekenen in de weg staat. En dat hoeft niet zo te zijn. In De Rekenacademie leren wij de kinderen opnieuw succesvol brug-rekenen. Voorheen werden deze kinderen vrij snel doorverwezen naar de rekencoach, de naschoolse rekenhulp of het speciaal onderwijs. Sinds kort verloopt deze doorverwijzing moeilijker en krijgen kinderen de gespecialiseerde rekenhulp te laat of zelfs niet. Van de klasleerkracht wordt verwacht dat hij/zij deze rekenhulp in de les zelf geeft. Dat is niet vanzelfsprekend en ik begrijp de klasleerkracht heel goed als hij/zij zegt dat het geven van deze extra rekenhulp niet gemakkelijk is. De rekenjuffen geven herhaaldelijk aan dat zij hiervoor te weinig tijd en ondersteunende middelen hebben. Met De Rekenacademie proberen wij op deze verzuchtingen een antwoord te geven. Wij hebben gespecialiseerde rekenmaterialen ontwikkeld – zowel op rekenkaarten als op computerprogramma’s – die de rekenleerkrachten kunnen helpen in de klas. Met onze rekenaanpak kunnen wij de rekenjuf tips en hulpmiddelen aanreiken die zij zelf in de klas kan gebruiken en die voor de kinderen onmiddellijke rekenresultaten opleveren. Hij of zij kan met onze programma’s kinderen zelfstandig leren rekenen, klassikale oplossingen voorstellen op het digitale bord, oplossingen aanreiken in de rekenhoek van de klas, kinderen vlotter laten rekenen door co-teaching door de sterkere klasgenootjes, enz. Deze uitgebreide waaier van mogelijkheden willen wij u aanbieden en demonstreren tijdens deze workshop. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprogramma tot 20 – ‘Ik word brugkampioen’ – aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1 gratis schoollicentie). De cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop, pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt.

Volgende rekenonderdelen komen aan bod:

 • Splitsen bij het snel rekenen tot 20. Ik toon je hoe je de splitsingen die nodig zijn om te kunnen brug-rekenen, expliciet kunt oefenen.
 • De plus-brug over 10. Kinderen met dyscalculie krijgen de plus-brug meestal niet geautomatiseerd. Te vaak zijn de onderliggende rekendeelvaardigheden of het niet kunnen volgen van stappenplannen de oorzaak in het falen. Soms moeten kinderen stappenplannen toepassen die niet de hunne zijn en dus niet te onthouden zijn en zodoende nutteloos blijken. In deze workshop bied ik de cursist voldoende reken- en behandelstrategieën (alsook de noodzakelijke rekenmaterialen) aan om een therapie zeer succesvol te laten verlopen. Het accent zal vooral liggen op het oefenen van de onderliggende cognitieve vaardigheden en het automatiseren van de brugsommen.
 • De min-brug over 10. In dit deel van de workshop doe ik precies hetzelfde voor de cursist als in de vorige module, maar nu voor de min-brug over 10.


Trainingsgegevens:

Toegangsprijs:

 • € 240 euro per workshop, inclusief reader, ons computerprogramma ‘Ik word brugkampioen’, lesmateriaal en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis)
 • BIC: GEBABEBB
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • Van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min.)


Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen.

 

In Utrecht op 17/04/2018

‘Utrechts centrum voor de kunsten – UCK’
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Rekenproblemen zijn gemakkelijk te remediëren als je de moeilijkheden vroeg genoeg signaleert en diagnostiseert en als je de rekenhulp nog kan starten in groep 3 of groep 4 van de basisschool. Heel wat kinderen hebben deze vroege rekenhulp niet op tijd gehad, de rekenproblemen zijn steeds groter geworden en uiteindelijk – als ze naar het secundair onderwijs gaan – zijn de rekenresultaten zo problematisch dat succes in het voortgezet onderwijs bijna onmogelijk wordt. En toch moet je deze kinderen opnieuw aan het correct rekenen krijgen. De opdracht voor jou als leerkracht zal zijn om deze kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zonder gebruik te maken van de lagere-school-rekenmaterialen. Leerlingen vanaf klasgroep 6, 7 … en hoger, geven immers duidelijk aan dat ze niet meer willen rekenen met dat ‘kinderlijke MAB-materiaal’ en die ’s tomme rekenkaartjes’. Maar wat doe je dan aan dat rekenen en vooral: ‘hoe doe je dat?’

In deze workshop laat ik de cursisten vooral kennismaken met de rekensystemen achter het cijferen en het hoofdrekenen, die kinderen moeten kunnen herkennen en kunnen uitvoeren. Ik laat je kennis maken met het analogie-rekenen en ik demonstreer de kiesprogramma’s voor rekensommen die wij voor oudere kinderen ontworpen hebben en die kinderen met rekenproblemen een krachtig alternatief bieden.

Voor deze workshop is geen voorwaardelijke kennis van de andere workshops nodig. Deze workshop is dus een aanrader als je kinderen nog wil helpen met rekenen na groep 6 en in het secundair onderwijs. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprogramma tot 100 – ‘Rekenkampioen tot 100’ – aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord, … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt.

Toegangsprijs:

 • 240 euro voor deze workshop, inclusief reader, het computerprogramma ‘Rekenkampioen tot 100’, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • van 9.10 tot 16.00u (middagpauze van 45 min).


Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.

In Waregem, op 20/04/2018

‘De Schakel’
Schakelstraat 8
8790 Waregem

Het niet kunnen brug-rekenen over 10 blijft voor kinderen met dyscalculie de rekenmoeilijkheid die het succesvol rekenen in de weg staat. En dat hoeft niet zo te zijn. In De Rekenacademie leren wij de kinderen opnieuw succesvol brug-rekenen. Voorheen werden deze kinderen vrij snel doorverwezen naar de zorgcoördinator, de naschoolse rekenhulp of het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet verloopt deze doorverwijzing moeilijker en krijgen kinderen de gespecialiseerde rekenhulp te laat. Van de klasleerkracht wordt verwacht dat hij/zij deze rekenhulp in de les zelf geeft. Dat is niet vanzelfsprekend en ik begrijp de klasleerkracht heel goed als hij/zij zegt dat het geven van deze extra rekenhulp niet gemakkelijk is. De rekenjuffen geven herhaaldelijk aan dat ze hiervoor te weinig tijd en ondersteunende middelen hebben. Met De Rekenacademie proberen wij op deze verzuchtingen een antwoord te geven. Wij hebben in De Rekenacademie gespecialiseerde rekenmaterialen ontwikkeld – zowel op rekenkaarten als in computerprogramma’s – die de rekenleerkrachten kunnen helpen in de klas. Met onze rekenaanpak kunnen wij de rekenjuf tips en hulpmiddelen aanreiken die zij zelf in de klas kan gebruiken en die voor de kinderen onmiddellijke rekenresultaten opleveren. Hij of zij kan met onze programma’s kinderen zelfstandig leren rekenen, klassikale oplossingen voorstellen op het digitale bord, oplossingen aanreiken in de rekenhoek van de klas, kinderen vlotter laten rekenen door co-teaching door de sterkere klasgenootjes, enz. Deze uitgebreide waaier van mogelijkheden willen wij u aanbieden en demonstreren tijdens deze workshop. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprogramma tot 20 – ‘Ik word brugkampioen’ – aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1 gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord, … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt.

Volgende rekenonderdelen komen aan bod:

 • Splitsen bij het snel rekenen tot 20: ik toon je hoe je de splitsingen die nodig zijn om te kunnen brug-rekenen, expliciet kunt oefenen.
 • De plus-brug over 10: kinderen met dyscalculie krijgen de plus-brug meestal niet geautomatiseerd. Te vaak zijn de onderliggende deelrekenvaardigheden of het niet kunnen volgen van stappenplannen de oorzaak van het falen. Soms moeten kinderen stappenplannen toepassen die niet de hunne en dus niet te onthouden zijn en zodoende nutteloos blijken. In deze workshop bied ik de cursist voldoende reken- en behandelstrategieën (alsook de noodzakelijke rekenmaterialen) aan om een therapie zeer succesvol te laten verlopen. Het accent zal vooral liggen op het oefenen van de onderliggende cognitieve vaardigheden en het automatiseren van de brugsommen.
 • De min-brug over 10: in dit deel van de workshop doe ik precies hetzelfde voor de cursist als in de vorige module, maar nu voor de min-brug over 10.

Toegangsprijs:

 • 240 euro, inclusief reader, ons computerprogramma ‘Ik word brugkampioen’, de lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.

Lestijden:

 • van 9.10u tot 16.00u (middagpauze van 45 min).

Docent:

 • Ludo Kenens, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenmoeilijkheden, dyslexie en dyscalculie.

 

In Waregem op 03/05/2018

‘CC De Schakel’
Schakelstraat 8
8790 Waregem

Rekenproblemen zijn relatief gemakkelijk te remediëren als je de moeilijkheden vroeg genoeg signaleert en diagnostiseert en als je de rekenhulp nog kan starten in de leerjaren 1 en 2 van de basisschool. Heel wat kinderen hebben deze vroege rekenhulp niet op tijd gehad, de rekenproblemen zijn steeds groter geworden en uiteindelijk – als ze naar het secundair onderwijs gaan – zijn de rekenresultaten zo problematisch dat succes in het voortgezet onderwijs bijna onmogelijk wordt. En toch moet je deze kinderen opnieuw aan het correct rekenen krijgt.

De opdracht voor jou als leerkracht zal zijn om deze kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zonder gebruik te maken van de lagere school-rekenmaterialen. Leerlingen vanaf klasgroepen 4, 5, 6 … en hoger geven immers duidelijk aan dat ze niet meer willen rekenen met dat ‘kinderlijke MAB-materiaal’ en die ’s tomme rekenkaartjes’. Maar wat doe je dan aan dat rekenen en vooral; ‘hoe doe je dat?’

In deze workshop laat ik de cursisten vooral kennismaken met de rekensystemen achter het cijferen en het hoofdrekenen, die kinderen moeten kunnen herkennen en kunnen uitvoeren. Ik laat je kennis maken met het analogierekenen en ik demonstreer de kiesprogramma’s voor rekensommen die wij voor deze oudere kinderen ontworpen hebben en die kinderen met rekenproblemen een krachtig alternatief bieden.

Voor deze workshop is geen voorwaardelijke kennis van de andere workshops nodig. Deze workshop is dus een aanrader als je kinderen nog wil helpen met rekenen na het derde leerjaar en in het secundair onderwijs. Om onze begeleiding nog beter te illustreren zullen wij ons rekenprgramma tot 100 – ‘Rekenkampioen tot 100’ aan de cursisten leveren zonder meerprijs (1 gratis schoollicentie). Cursisten kunnen dit programma dan vrij gebruiken op hun laptop of pc in de klas, tijdens de individuele beurten elders (in opdracht van de school), op het digitale bord, … Dit aanbod is voorlopig éénmalig en beperkt zich tot de cursisten die zich inschrijven voor deze workshop. Schrijf daarom tijdig in. Het aantal cursisten wordt beperkt. 

Toegangsprijs:

 • 240 euro voor deze workshop, inclusief reader, het computerprogramma ‘Rekenkampioen tot 100’, lesmaterialen en 21% BTW.
 • U bent pas ingeschreven na de betaling van het volledige inschrijvingsgeld op het rekeningnummer: IBAN: BE 79 0017 7360 9533 (van BNP Fortis).
 • BIC: GEBABEBB.
 • Op naam van bvba De Spreekbuis/De Rekenacademie, Koningin Astridplein 46 bus 5 te 3970 Leopoldsburg, België.
 • BTW nr. BE 0898.622.648.
 • Van uw definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
 • Wacht uw factuur af – betaal NIET vooraf. Wij versturen de facturen pas na een voldoende aantal inschrijvingen.


Lestijden:

 • van 9.10 tot 16.00u (middagpauze van 45 min).


Docent:

 • Ludo KENENS, remedial teacher, ervaringsdeskundige denkontwikkelend onderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie.